พรบ. กสทช. ใหม่ ประกาศใช้แล้ว ยุบเหลือบอร์ดเดียว กระทรวงดีอี มีอำนาจตัดสินใจชี้ขาด

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ (พรบ. กสทช ฉบับใหม่) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างกรรมการ กสทช.เพราะ จากเดิม มี 2 บอร์ด ทั้ง กสท. และ กทค. ต้องยุบเหลือเพียงบอร์ดเดียวทันที และมีจำนวน 7 คน และ พรบ.กสทช.นี้ ส่งผลให้ กระทรวงดิจิทัล และ กรรมการกระทรวงดิจิทัล ( มีนายก ประยุทธ์ เป็น ประธาน) เป็นฝ่ายตัดสินใจเด็ดขาด  จากเดิมที่ตัดสินใจโดย กสทช. เอง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. (แฟ้มภาพ)
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. (แฟ้มภาพ)

ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยว่า มติที่ประชุม กสทช. ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช.    แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กับ ด้านโทรคมนาคม เพิ่มเติม เพื่อดูแลคล้าย กสท. และ กทค เดิม โดย อนุกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย ต้องยื่นนำเสนอต่อบอร์ดที่ประชุม กสทช.
และเรื่องงบประมาณต่างๆของ กสทช. ทั้งหมด ต้องรายงานไปถึงกระทรวงดีอี ให้รับทราบก่อนนำมาหารือกันในที่ประชุมบอร์ด กสทช. อีกครั้งหนึ่ง จากเดิมที่ กสทช. ดำเนินการเรื่องงบประมาณได้ทันที
ทั้งนี้กรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบัน ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม และทำงานอยู่จนครบวาระ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

nbtc-laws-2560-c

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.