เมื่อปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาอยู่ในทุกสรรพสิ่ง: AI of Everything

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการ

“เมื่อปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาอยู่ในทุกสรรพสิ่ง: AI of Everything”

ในปี 2017 นี้ เทคโนโลยีจำนวนมากจะเปลี่ยนจากที่อยู่เพียงแค่ในนิยายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยหัวใจสำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีในปีนี้คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” อย่างไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นๆอีก ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้

pexels-photo-255527

ในขณะที่แอพพลิเคชั่น AI ถูกฝังอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การเงิน โลจิสติกส์ และการแพทย์ เป็นต้น ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวของ AI ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ปัญญาประดิษฐ์ของทุกสรรพสิ่ง (AI of Everything) นั่นเอง
Tom Morrod ผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง HIS Markit กล่าวว่า พวกเขามีความสนใจในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และวิธีการนำมาใช้สำหรับผู้บริโภค เช่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น สำหรับการโฆษณาและในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง, โดรน และหุ่นยนต์ เป็นต้น

pexels-photo-227

 

รายได้จากตลาด AI ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 643.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 เป็น 38.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Tractica และจากรายงานของ ABI Research พบว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และความจริงเสมือน (VR) จะมีการผลิตเพื่อใช้งานถึงประมาณ 37 ล้านเครื่องในปี 2018

 

 

การออกแบบอย่างจริงจังและการปรับใช้เทคโนโลยีดูเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้น การใช้งานเชิงพาณิชย์จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในปีนี้ ในการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆ เช่น การฟื้นฟูทางการแพทย์ ภาพยนตร์อินเทอร์แอกทีฟ การค้าปลีกและโลจิสติกส์ เป็นต้น

ในอุตสาหกรรมโลจิสติก กำลังจะถูกท้าทายจาก AI of Everything ทั้งนี้หาก AI+IoT+Cloud+Big data+Blockchain สามารถหลอมรวมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมโลจิสติกส์รูปแบบ startup ใหม่ๆที่ทรงพลัง ก็อาจจะทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เดิมๆ ถูกท้าทายด้วยรูปแบบโลจิสติกส์ใหม่ ที่ realtime กว่า, ต้นทุนต่ำกว่า, บริหารจัดการง่ายกว่า, ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีกว่า ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากในอนาคตอันใกล้

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมจาก CIO คาดการณ์ว่าตลาดคลาวด์ทั่วโลกจะมีมูลค่า 146 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 87 พันล้านเหรียญในปี 2015 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 22% ซึ่งก็เกิดจากการสื่อสารข้อมูลของ IoT ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นเอง ซึ่งมันคือสัญญาณที่ทำให้สรรพสิ่งต่างๆในโลก สามารถตรวจหาตำแหน่งและบริหารจัดการได้อย่าง realtime ด้วยความง่ายดาย นั่นเอง

เมื่อต้องเผชิญกับการเติบโตที่เกิดขึ้น การบริการคลาวด์ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน มีการคาดว่าจะมีแนวโน้มไปสู่ Meta-cloud ที่กลุ่มคลาวด์หลายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้จาก Single web interface นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลในระดับ Big data กำลังขยับเข้าใกล้ผู้ใช้ปลายทางมากขึ้น ซึ่งมีการเพิ่มความเร็วและแบนด์วิธที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว

cropped-cropped-wall-building-011.png

ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ IoT นับหมื่นล้านเครื่องในภายในปี 2020 ทำให้บริษัทต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ low-power wide-area network (LPWAN) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากๆ ในการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อ IoT

IoT ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายที่น่าเชื่อถือ แม้แต่ในพื้นที่ห่างไกล และแม้แต่เมื่อมีพลังงานต่ำ โดยการถ่ายโอนข้อมูลก็จะยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในปี 2017 จะเป็นปีแห่งเทคโนโลยี LPWAN ที่รองรับผู้ดำเนินการด้านโทรคมนาคม ให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Low-bit-rate ได้ นั่นก็หมายความว่า สรรพสิ่งต่างๆ กำลังจะถูกเชื่อมต่อด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก นั่นเอง

IHS Markit คาดการณ์ว่า การใช้ LPWAN ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 46.4 ล้านหน่วยในปี 2017 เป็น 383 ล้านหน่วยภายในปี 2021 โดยตัวอย่างของประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ ได้แก่ มาตรวัดในชนบท อาคารอัจฉริยะ และเซ็นเซอร์ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยี Narrowband IoT (NB-IoT) และเครือข่าย LTE Cat-M ที่จะใช้งานในปี 2017 จะส่งผลให้มีการใช้ IoT ได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อน จึงทำให้ระบบโลจิสติกส์ในอนาคตมีความชาญฉลาด และบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น จนทำให้เกิด startup ใหม่ๆได้ง่ายขึ้น นั่นเอง

การเติบโตของสมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย ต้นทุนที่ต่ำลงและนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กำลังมีผลอย่างมากต่อรูปแบบใหม่ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน นาฬิกาอัจฉริยะ ชุดหูฟัง VR แว่นตาอัจริยะ และหุ่นยนต์ต่างๆ ซึ่งจะปรากฏตัวสู่ตลาดโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็ว นั่นก็จะทำให้ AI of Everything เกิดความสมบูรณ์แบบและเป็นจริง

ชุดหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนไปสู่การใช้ในยานพาหนะ โดยหน้าจอสมาร์ทโฟนก็มีให้เห็นในอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ และวิทยุจากสมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่อสำหรับ IoT โดยเทคโนโลยี IoT นี้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกกว่า จัดการได้ง่ายกว่า และสามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้นจากการเก็บข้อมูล Big data จนขีดความสามารถใหม่ๆของมัน อาจจะมา แทนที่สิ่งต่างๆ รวมทั้งธุรกิจรูปแบบเดิมๆ จนหายไปจากตลาดได้อย่างน่ากลัว…

Reference
[1] https://itu4u.wordpress.com/2017/02/06/top-tech-trends-of-2017-the-ai-of-everything/
[2] https://www.techinasia.com/yojee-ai-logistics-profile

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
30 พฤษภาคม 2560

http://www.เศรษฐพงค์.com

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.