SpaceX ปล่อยดาวเทียมเพื่อให้บริการ internet ความเร็ว 1 Gbps ภายในปี 2019

SpaceX เผยแผนการในการปล่อยดาวเทียม 4425 ดวงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วย Falcon 9 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Gbps ผ่านสัญญาณดาวเทียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2019 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2024

Patricia_Cooper.jpg
Patricia Cooper

“Patricia Cooper รองประธานฝ่าย Satellite Government Affairs ของ SpaceX รายงานต่อคณะกรรมการวุฒิสมาชิกด้านการค้า วิทยาศาสตร์ และการขนส่ง ของสหรัฐฯในการหารือประเด็นโครงสร้างอินเทอร์เน็ต broadband ถึงแผนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเริ่มปล่อยดาวเทียมทั้ง Ka และ Ku-Band 4425 ดวง โดยจรวด Falcon 9 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในปี 2019 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2024”

ดาวเทียม 4425 ดวงของ SpaceX นี้จะโคจรอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 1100 กิโลเมตรไปจนถึง 1325 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่น้อยมากเมื่อเทียบกับดาวเทียมอินเทอร์เน็ต HughesNet ที่โคจรอยู่ ณ ความสูง 35,400 กิโลเมตร โครงข่ายดาวเทียมเหล่านี้จะทำการกระจายทรัพยากรบรอดแบนด์ตามความต้องการใช้ในจุดต่างๆแบบ real-time และจะส่งสัญญาณให้กับสถานี gateway และ terminal ขนาดเท่า laptop ทั่วไปตามบ้านของผู้ใช้โดยตรง การกระทำเช่นนี้จะทำให้ไม่ต้องมีการสร้าง infrastructure ใหม่ขึ้นบนภาคพื้น ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลชุมชนหรือชนบท

Falcon9-SpaceX
Falcon 9 Credit: SpaceX

SpaceX กล่าวว่าระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าวจะมีความเร็วสูงสุดได้ถึง 1 Gbps และมี latency อยู่ในช่วงระหว่าง 25-35ms จากในปัจจุบันที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมี latency อยู่ที่ 600ms หรือมากกว่า อีกทั้งเป็นความเร็วที่สูงกว่าอินเทอร์เน็ตตามสายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ SpaceX ยังได้เสนอโครงการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่ใกล้กับพื้นผิวโลกกว่าเดิมเพิ่มอีก 7500 ดวง ที่จะเข้ามาช่วยลด latency และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ Cooper ยังไม่ได้กล่าวถึงกำหนดการที่แน่ชัดในส่วนนี้

ที่มา: https://arstechnica.com/information-technology/2017/05/spacexs-falcon-9-rocket-will-launch-thousands-of-broadband-satellites/

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.